มี 33 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากThe University of Hong Kong

null

8782

76

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 35

Bachelor of Arts and Sciences in Global Health and Development

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Chinese Medicine

เข้าชม76ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Dental Surgery

เข้าชม218ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม322ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Food and Nutritional Science

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Speech and Hearing Sciences

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

HK$171,000.00 (663,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

HK$92,000.00 (356,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Faculty of Dentistry

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS AND 4 YEARS

เริ่มเรียน - Monthly

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April, August 2020

HK$42,100.00 (163,272 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Li Ka Shing Faculty of Medicine

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS AND 4 YEARS

เริ่มเรียน - Monthly

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April, August 2020

HK$42,100.00 (163,272 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Psychology (Educational Psychology)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

HK$144,650.00 (560,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยฮ่องกงมีสิบสาขาวิชาที่ติดอันดับหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกใน QS World University Rankings by subjects 2019

  • ได้รับการยกย่องเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล” ที่สุดในโลก
  • คณาจารย์อยู่ในท็อป 1% ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตเกือบ 100% เป็นเวลา 13 ปี