มี 7 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากThe University of Hong Kong

hongkong

8757

99

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 35

6078 Bachelor of Arts and Bachelor of Laws (Double Degree)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

15 July 2020

HK$171,000.00 (727,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts

เข้าชม143ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

15 July 2020

HK$171,000.00 (727,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Faculty of Arts

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS AND 4 YEARS

เริ่มเรียน - Monthly

วันปิดรับสมัคร

30 April 2020, 31 August 2020

HK$42,100.00 (179,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Fine Arts in the field of Creative Writing in English

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) - Faculty of Arts

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 MONTHS (PROBATIONARY PERIOD); 24 MONTHS (NORMATIVE STUDY PERIOD)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 1 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2020, 31 August 2020

HK$42,100.00 (179,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Urban Design

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

HK$205,700.00 (875,665 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

6080 Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - Chinese (Double Degree)

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

15 July 2020

HK$171,000.00 (727,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยฮ่องกงมีสิบสาขาวิชาที่ติดอันดับหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกใน QS World University Rankings by subjects 2019

  • ได้รับการยกย่องเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล” ที่สุดในโลก
  • คณาจารย์อยู่ในท็อป 1% ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตเกือบ 100% เป็นเวลา 13 ปี