มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป / รวมสาขา)ระดับปริญญาโทจากThe University of Hong Kong

hongkong

8809

112

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 35

Master of Philosophy (MPhil) - Faculty of Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 MONTHS (PROBATIONARY PERIOD); 24 MONTHS (NORMATIVE STUDY PERIOD)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 1 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

31 August 2020

HK$42,100.00 (172,450 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Dental Materials Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

HK$250,000.00 (1,024,050 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Engineering (Environmental Engineering)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Engineering (Geotechnical Engineering)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Engineering (Infrastructure Project Management)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Engineering (Mechanical Engineering)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Engineering (Transportation Engineering)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยฮ่องกงมีสิบสาขาวิชาที่ติดอันดับหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกใน QS World University Rankings by subjects 2019

  • ได้รับการยกย่องเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล” ที่สุดในโลก
  • คณาจารย์อยู่ในท็อป 1% ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตเกือบ 100% เป็นเวลา 13 ปี