มี 14 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากHong Kong University of Science and Technology

hongkong

17010

137

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 46

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

เข้าชม199ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

เข้าชม108ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations Management

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Technology Leadership and Entrepreneurship

เข้าชม111ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$42,100.00 (166,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Accounting

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$280,000.00 (1,106,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Business Analytics

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$300,000.00 (1,185,540 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Engineering Enterprise Management

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$180,000.00 (711,324 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Financial Mathematics

เข้าชม134ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in International Air Transport Operations Management

เข้าชม423ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$107,500.00 (424,819 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in International Management

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2019

HK$330,000.00 (1,304,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัยในระดับโลก

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดับที่ 30 ของโลก
  • มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในอันดับที่ 1 ของโลก
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก
  • คณาจารย์ทุกคนต่างสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก