มี 16 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากHong Kong University of Science and Technology

hongkong

10760

103

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 47

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

เข้าชม160ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering and Decision Analytics

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

เข้าชม90ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations Management

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$42,100.00 (162,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Business Analytics

เข้าชม80ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$300,000.00 (1,158,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Engineering Enterprise Management

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$180,000.00 (695,250 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Global Operations

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$280,000.00 (1,081,500 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Intelligent Building Technology and Management

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$147,000.00 (567,788 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in International Management

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$347,000.00 (1,340,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Financial Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

HK$300,000.00 (1,158,750 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัยในระดับโลก

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดับที่ 32 ของโลก
  • มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในอันดับที่ 1 ของโลก
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก
  • คณาจารย์ทุกคนต่างสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก