มี 6 หลักสูตรMBAระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกออนไลน์/การศึกษาทางไกลจากCoventry University

uk

4801

47

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£16,700.00 (649,944 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Sustainable Tourism)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA (for the Cyber Security Management sector)

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA (for the Healthcare sector)

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA with Artificial Intelligence specialism

เข้าชม13ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA with Marketing specialism

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ประสบการณ์นักศึกษาเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ จากการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีในอังกฤษด้านประสบการณ์นักศึกษาในปีค.ศ. 2019

  • ตั้งอยู่ในหนึ่งของเมืองนักศึกษาชั้นนำของอังกฤษ
  • มหาวิทยาลัยแห่งปีค.ศ. 2019 ในด้านประสบการณ์ของนักศึกษา
  • นักศึกษานานาชาติ 11,000 คนจาก 130 ประเทศ
  • หลักสูตรมากกว่า 250 หลักสูตร