มี 2 หลักสูตรการออกแบบรองเท้าระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากTextile and Fashion Industry Training Centre

singapore

85

1

Bespoke Series: Men's Oxford Shoes

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 144 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Footwear Design and Product Development

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้