มี 6 หลักสูตรการค้าปลีกแฟชั่นระดับจากDe Montfort University

uk

3776

49

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Fashion Buying with Design BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,750.00 (563,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying with Marketing BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,750.00 (563,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying with Merchandising BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,750.00 (563,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying with Product Development BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,750.00 (563,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management (Level 6 Top Up) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

£13,750.00 (563,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing MA

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£13,600.00 (557,333 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้