มี 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1439

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 56

Bachelor of Social Science (Architectural Studies) - BSSc (AS)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 584,220) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil-PhD in Architecture

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,625) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้