มี 3 หลักสูตรการปกครอง / รัฐสภาศึกษาระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

2565

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Bachelor of Social Science (B.S.Sc.) in Government and Public Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$145,000.00 (617,686 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Social Science in Government and Politics (Greater China)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$118,800.00 (506,076 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MPhil-PhD in Government and Public Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$42,100.00 (179,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้