มี 1 หลักสูตรนโยบายศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

2524

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Bachelor of Social Science (B.S.Sc.) in Data Science and Policy Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$145,000.00 (610,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้