มี 2 หลักสูตรวรรณคดีเฉพาะภูมิภาค / ประเทศระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

2524

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Doctor of Philosophy (PhD) in Chinese Language and Literature

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$42,100.00 (177,384 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Chinese Language and Literature

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$42,100.00 (177,384 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้