มี 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

2501

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Bachelor of Arts (English Studies) and Bachelor of Education (English Language Education) Co-term ...

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$145,000.00 (617,265 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in English (Applied English Linguistics)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$42,100.00 (179,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in English (Applied English Linguistics)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$105,600.00 (449,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in English (Literary Studies)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

HK$105,600.00 (449,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้