มี 3 หลักสูตรสุขภาพทางเลือกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1554

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Doctor of Philosophy (PhD) in Chinese Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS); STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS).

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 170,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Chinese Medicine

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$144,125.00 (฿ 582,222) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in Chinese Medicine

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 170,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้