มี 5 หลักสูตรวรรณคดีระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1422

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 56

Doctor of Philosophy (PhD) in Chinese Language and Literature

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in English (Literary Studies)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in English (Literary Studies)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$105,600.00 (฿ 424,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in Chinese Language and Literature

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (MPhil) in English (Literary Studies)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้