มี 14 หลักสูตรกฎหมายระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1422

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 56

Bachelor of Arts (Translation) and Juris Doctor (JD)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 582,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Integrated BBA Programme) and Juris Doctor (BBA-JD)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 582,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Laws (LLB)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 582,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Laws and Bachelor of Arts (Translation)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 582,639) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Laws

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS); STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS).

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,166) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Juris Doctor (JD)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$201,600.00 (฿ 810,069) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Juris Doctor (JD) and MBA - Master of Business Administration

เข้าชม9ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 36 MONTHS (24 MONTHS JD,12 MONTHS MBA)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Juris Doctor (JD) and MBA - Master of Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 MONTHS (24 MONTHS JD,12 MONTHS MBA)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Laws in Chinese Business Law

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$134,400.00 (฿ 540,046) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Laws in Common Law

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$134,400.00 (฿ 540,046) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Laws in Energy and Environmental Law

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$134,400.00 (฿ 540,046) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Laws in International Economic Law

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$134,400.00 (฿ 540,046) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้