มี 4 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1553

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Bachelor of Social Science (B.S.Sc.) in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 584,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Intercultural Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$110,000.00 (฿ 443,267) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$129,000.00 (฿ 519,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil-PhD in Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้