มี 5 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ระดับจากThe Chinese University of Hong Kong

hongkong

1553

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

Bachelor of Social Science (B.S.Sc.) in Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$145,000.00 (฿ 584,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Social Policy (MASP)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$147,000.00 (฿ 592,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Social Science in Social Work (MSSc)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$124,500.00 (฿ 501,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Social Work

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$147,000.00 (฿ 592,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil-PhD in Social Welfare

ปริญญาโท

เต็มเวลา - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

HK$42,100.00 (฿ 169,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้