มี 1 หลักสูตรการค้าปลีกแฟชั่นระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSavannah College of Art and Design

hongkong

231

B.F.A. in Fashion Marketing and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 มีนาคม 2020

HK$291,206.00 (1,139,780 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้