มี 1 หลักสูตรการค้าปลีกแฟชั่นระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากSavannah College of Art and Design

hongkong

251

M.A. in Luxury and Fashion Management

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 23 มีนาคม 2020

HK$298,181.00 (1,155,660 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้