เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Kaplan Higher Education Institute

singapore

867

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Psychology (Single Major)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Criminology (Double Major)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Global Media and Communication (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Human Resources Management (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 TO 24 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Management (Double Major)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Marketing (Double Major)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Web Communication (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting (Single Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 TO 16 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Banking (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Business Law (Double Major)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 TO 16 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

SG$25,280.00 (฿ 592,285) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Criminology (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 TO 20 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Finance (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้