มี 42 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากKaplan Higher Education Academy

singapore

873

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in Business (with Law) (Top-up)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 8 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business Management (Top-up)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Economics (Top-up)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Human Resource Management (Top-up)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with International Management (Top-up)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management (Top-up)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management (Top-up)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Business (Top-up)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Public Relations and International Business (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Tourism and Events and International Business (Double Major)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Banking (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Criminology (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้