มี 16 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากKaplan Higher Education Academy

singapore

887

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Psychology (Single Major)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Communication and Media Studies (Double Major)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Criminology (Double Major)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Human Resource Management (Double Major)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Management (Double Major)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Marketing (Double Major)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology and Web Communication (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$20,330.00 (458,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Accounting and Human Resource Management (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Banking and Human Resource Management (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 28 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Human Resource Management and Business Law (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Human Resource Management and Criminology (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Human Resource Management and Finance (Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 28 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้