มี 4 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากKaplan Higher Education Academy

singapore

954

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in International Hospitality and Tourism Management (Top-up)

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts in Tourism and Events and Hospitality and Tourism Management (Double Major)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Human Resource Management (Double ...

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Management (Double Major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้