มี 2 หลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากKaplan Higher Education Academy

singapore

1012

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management (Top-up)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Studies (Honours) in Logistics and Supply Chain Management (Top-up)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 18 MONTHS

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้