เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ FTMSGlobal Academy

singapore

128

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Hospitality and Tourism Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in International Food and Beverage Service

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundations in Accountancy (FIA) Suite

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Hospitality and Tourism Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$7,000.00 (฿ 170,690) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม17ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

SG$20,000.00 (฿ 487,686) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Post Graduate Diploma in International Hospitality And Tourism Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$7,000.00 (฿ 170,690) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Preparatory Course for Chartered Financial Analyst (CFA) Examination

เข้าชม4ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - MINIMUM 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Preparatory Course for Singapore Qualification Programme – Professional Programme

เข้าชม15ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Professional Certificate in English

เข้าชม6ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - FULL COURSE (I.E. LEVEL 1 TO 5): 10 MONTHS EACH LEVEL: 2 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้