เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ ERC Institute

singapore

1094

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Business Administration (Banking and Finance)

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Administration (Entrepreneurship)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Administration (Marketing and Sales Management)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Management (Tourism and Hospitality Management)

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Banking and Finance) (Top Up)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Entrepreneurship) (Top Up)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Finance) (Top Up)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Financial Economics) (Top Up)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Logistics and Operations) (Top Up)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Marketing and Sales) (Top Up)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Top Up)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Tourism and Hospitality Management) (Top Up)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, ตุลาคม 2021

SG$14,000.00 (฿ 327,828) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้