มี 2 หลักสูตรทักษะ / การบริหารสำนักงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากERC Institute

singapore

1359

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Business Administration (Banking and Finance)

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration (Marketing and Sales Management)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019, มกราคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้