ทั้งหมดที่ International University of Malaya-Wales (IUMW) มาเลเซีย

null

1836

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resource Management

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in International Business

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Finance

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,873.33 (134,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Professional Communication (Hons)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/ 6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,878.60 (134,560 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Business Administration (DBA)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,766.67 (133,717 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Arts

เข้าชม64ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR/ 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM16,300.00 (122,679 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science - Biotechnology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR/ 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,908.00 (134,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science - Built Environment / Computer

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR/ 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,908.00 (134,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science - Dentistry Programme

เข้าชม66ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR/ 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM17,908.00 (134,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงหนึ่งหลักสูตร คุณจะได้รับคุณวุฒิปริญญา 2 ใบและเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 แห่ง

  • ความร่วมมือระหว่าง UM และมหาวิทยาลัย Wales ของสหราชอาณาจักร
  • คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติที่รับรองโดย MQA
  • ค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม