เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ International University of Malaya-Wales (IUMW)

malaysia

117

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accounting (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS 5 MONTHS/7 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resource Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in International Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,873.33 (฿ 135,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM19,246.66 (฿ 145,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Professional Communication (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/ 6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,878.60 (฿ 135,214) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Real Estate Management and Auction (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM20,577.33 (฿ 155,624) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Biotechnology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM22,033.33 (฿ 166,636) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Psychology

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS 3 MONTHS/7 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้