มี 11 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากInternational University of Malaya-Wales (IUMW)

malaysia

4587

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accounting (Hons)

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS 5 MONTHS/7 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,873.33 (134,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,873.33 (134,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resource Management

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,873.33 (134,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in International Business

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Finance

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,873.33 (134,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,873.33 (134,611 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Professional Communication (Hons)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/ 6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM17,878.60 (134,651 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Project Management

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS/3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Business)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM16,033.33 (120,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Project Management)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS/6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 27 มิถุนายน 2019, 5 กันยายน 2019

RM16,733.33 (126,025 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงหนึ่งหลักสูตร คุณจะได้รับคุณวุฒิปริญญา 2 ใบและเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 แห่ง

  • ความร่วมมือระหว่าง UM และมหาวิทยาลัย Wales ของสหราชอาณาจักร
  • คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติที่รับรองโดย MQA
  • ค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม