มี 58 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากStaffordshire University

null

1075

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Approaches to Teaching and Learning in Healthcare Education Academic Credits

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Assessment and Appraisal in Healthcare Education Academic Credits

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Biomechanics MPhil

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomechanics PhD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Biomechanics MSc

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Clinical Photography PGCert

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Clinical Psychology Professional Doctorate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cognitive Behavioural Therapy PgDip

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Contemporary Issues in Healthcare Education Academic Credits

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Forensic Psychology (with a placement year) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,000.00 (532,452 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Forensic Psychology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,000.00 (532,452 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundations of Clinical Psychology MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Staffordshire ได้รับรางวัลระดับเงินจาก Teaching Excellence Framework (TEF) พ.ศ. 2560 จากคุณภาพมาตรฐานการสอนที่ยอดเยี่ยม

  • แหล่งรวมรางวัลทางด้านประสบการณ์การศึกษา
  • ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 30 ล้านปอนด์
  • บัณฑิต 95.6% มีงานทำหรือศึกษาต่อทันที
  • อยู่ในกลุ่ม 50 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร