มี 2 หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ระดับปริญญาโทจากStaffordshire University

uk

1073

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Lower Limb Paediatric Pathologies and Therapies Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 วัน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Paediatric Lower Limb Development Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Staffordshire ได้รับรางวัลระดับเงินจาก Teaching Excellence Framework (TEF) พ.ศ. 2560 จากคุณภาพมาตรฐานการสอนที่ยอดเยี่ยม

  • แหล่งรวมรางวัลทางด้านประสบการณ์การศึกษา
  • ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 30 ล้านปอนด์
  • บัณฑิต 95.6% มีงานทำหรือศึกษาต่อทันที
  • อยู่ในกลุ่ม 50 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร