มี 3 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากANU College

australia

56

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Extended Foundation Studies

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 58 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 พฤศจิกายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Rapid Foundation Studies

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 ตุลาคม 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Standard Foundation Studies

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้