มี 43 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Bradford

uk

1395

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Accounting and Finance (with a placement year) BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£17,682.00 (฿ 769,819) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business and Management (with a placement year) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business and Management BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Studies and Law (with a placement year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Studies and Law BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital and Strategic Marketing MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022

£17,682.00 (฿ 769,819) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diversity Management MSc / PGDip / PGCert

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£20,885.00 (฿ 909,268) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics and Finance for Development MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022

£17,682.00 (฿ 769,819) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

European and International Business Management MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Finance and Business Analytics (with a placement year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£16,895.00 (฿ 735,556) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Bradford

นักศึกษาทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Bradford ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ให้เป็นมากกว่าการเรียนเพื่อปริญญา

  • วิทยาเขตได้รับการพัฒนามูลค่ากว่า 120 ล้านปอนด์
  • นักศึกษาปีหนึ่งพักอาศัยในหอพักภายในวิทยาเขต
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีโอกาสร่วมงานกับภาคเอกชนชั้นนำ เช่น BBC