มี 40 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Bradford

null

817

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Accounting and Finance (with a placement year) BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

£16,840.00 (653,850 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business and Management (with a placement year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business and Management BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Studies and Law (with a placement year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Studies and Law BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital and Strategic Marketing MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

£16,840.00 (653,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diversity Management MSc / PGDip / PGCert

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,890.00 (772,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics and Finance for Development MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£16,840.00 (653,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

European and International Business Management MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 13 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Finance and Business Analytics (with a placement year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,090.00 (624,730 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Bradford ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ให้เป็นมากกว่าการเรียนเพื่อปริญญา

  • วิทยาเขตได้รับการพัฒนามูลค่ากว่า 120 ล้านปอนด์
  • นักศึกษาปีหนึ่งพักอาศัยในหอพักภายในวิทยาเขต
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีโอกาสร่วมงานกับภาคเอกชนชั้นนำ เช่น BBC