มี 12 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากUniversity of Bradford

uk

806

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Advanced Practice (Critical Care) MSc / PGDip

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Practice (Minor Injuries and Minor Illness) MSc / PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cancer Drug Discovery MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,890.00 (781,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MNurse (Adult/Mental Health) (Hons) (4-year) MNurs

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,850.00 (780,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MNurse (Child/Mental Health) (Hons) (4-year) MNurs

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing (Adult) (Harrogate and District NHS Trust) BSc (Hons) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,850.00 (780,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing (Adult) (Mid Yorkshire Hospitals) BSc Hons BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

£18,901.00 (742,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing (Adult) BSc (Hons) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,850.00 (780,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing (Child) BSc (Hons) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£18,901.00 (742,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing (Mental Health) BSc (Hons) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,850.00 (780,149 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Nursing Studies (International) MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,890.00 (781,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pharmaceutical Technology and Medicines Control MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,890.00 (781,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Bradford ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ให้เป็นมากกว่าการเรียนเพื่อปริญญา

  • วิทยาเขตได้รับการพัฒนามูลค่ากว่า 120 ล้านปอนด์
  • นักศึกษาปีหนึ่งพักอาศัยในหอพักภายในวิทยาเขต
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีโอกาสร่วมงานกับภาคเอกชนชั้นนำ เช่น BBC