มี 2 หลักสูตรทักษะการจัดการ (เฉพาะ)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Derby

uk

8682

39

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Outdoor Leadership and Management (with Industrial Placement) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,250.00 (504,034 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Outdoor Leadership and Management BA (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,250.00 (504,034 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Derby ลงทุนกว่า 200 ล้านปอนด์ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

  • มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  • Top 30 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจาก GUG ปีพ.ศ. 2562
  • ได้รับการประเมินระดับ Gold จาก TEF ปีพ.ศ. 2560
  • สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา