ทั้งหมดที่ University of Essex อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

2338

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting (including Foundation Year) BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting (Including Placement Year) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting (Including Year Abroad) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance (including Foundation Year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance (Including Placement Year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance (Including Year Abroad) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£17,560.00 (719,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£14,720.00 (603,231 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Financial Management MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£17,560.00 (719,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Management (including Foundation Year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Management (Including Placement Year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 ตุลาคม 2020

£16,860.00 (690,930 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้