ทั้งหมดที่ University of Exeter อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

4382

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 146

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Business BSc (Hons)

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Business with Industrial Experience BSc (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Business with Year Abroad BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance BSc (Hons)

เข้าชม118ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MSc

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£23,700.00 (948,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance with Year Abroad BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,200.00 (728,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Taxation MSc

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£23,700.00 (948,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting MPhil

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, เมษายน 2020

£17,100.00 (684,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting PhD

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, เมษายน 2020

£17,100.00 (684,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Mathematics MSc

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,500.00 (820,779 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Quantitative Methods (AQM) in Social Sciences MPhil

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, เมษายน 2020

£17,100.00 (684,650 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้