มี 5 หลักสูตรเศรษฐมิติระดับจากUniversity of Exeter

uk

1270

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 174

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Economics and Econometrics MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£20,100.00 (฿ 871,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Economics with Econometrics BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£18,800.00 (฿ 815,179) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics with Econometrics with Industrial Experience BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£18,800.00 (฿ 815,179) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics with Econometrics with Year Abroad BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£18,800.00 (฿ 815,179) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Financial Economics MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£20,100.00 (฿ 871,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้