มี 101 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Huddersfield

uk

3949

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Accounting and Finance MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Banking and Finance MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business and Management Studies (MA by Research)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 20 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business and Management Studies (MSc by Research)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 20 เมษายน 2020, 21 กันยายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Intelligence and Analytics MSc

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Digital Marketing (Professional Practice) MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Digital Marketing MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Drug Discovery and Business Strategy MSc

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Education (Leadership and Management) MA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Finance MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fintech MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Business (Professional Practice) MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Huddersfield เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่

  • เป็นมหาวิทยาลัยในเมือง Yorkshire ประเทศอังกฤษ ที่ได้รับรางวัล
  • เป็นที่รู้จักในด้านมาตรฐานการสอนระดับดีเยี่ยม
  • วิทยาเขตที่ทันสมัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอย่างครบครัน
  • มีสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากที่นี่ในระดับดี