มี 20 หลักสูตรดนตรีระดับจากUniversity of Leeds

14398

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 153

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Psychology of Music MA

เข้าชม25ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Critical and Applied Musicology MA

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Critical and Experimental Composition MMus

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Electronic and Computer Music MA

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

English and Music BA (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

£18,500.00 (778,454 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

History and Music BA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

£18,500.00 (778,454 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mathematics and Music BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

£19,500.00 (820,533 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music (Performance) BMus (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

£20,000.00 (841,572 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music and Management MA

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music and Music Psychology MA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music and Philosophy BA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 กันยายน 2019

£18,500.00 (778,454 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music and Wellbeing MA

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยได้คะแนนความพึงพอใจในระดับสูง - อันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร (การสำรวจประสบการณ์นักศึกษา 2018 โดย Times Higher Education)

  • อยู่ในระดับท็อป 100 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดย QS
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติระดับท็อป 50 – การจัดอันดับโลก 2018 โดย QS
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
  • วิทยาเขตที่มีความหลากหลายด้วยนักศึกษานานาชาติมากกว่า 6,000 คน