มี 36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Leicester

uk

2277

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 166

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Electrical and Electronic Engineering MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,930.00 (797,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Management MSc, PGDip

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,590.00 (824,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Mechanical Engineering MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,930.00 (797,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Mechanical Engineering with Management MSc, PGDip

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,590.00 (824,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering BEng (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerospace Engineering MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,930.00 (797,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Electronic & Electrical Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Leicester เป็นบ้านของนักศึกษานานาชาติกว่า 4,000 คน ทำให้เป็นสถานที่ศึกษาที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอันยอดเยี่ยม

  • มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำปีค.ศ. 2019 (THE Rankings)
  • ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย แนวความคิดใหม่ และก้าวหน้า
  • เปิดสอนมากกว่า 300 หลักสูตร