มี 37 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Lincoln

uk

4524

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Analytical Sciences MSc

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£16,000.00 (629,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Crisis and Disaster Management MSc

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,600.00 (613,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Developmental Psychology MSc

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£16,000.00 (629,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Forensic Psychology MSc

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£16,000.00 (629,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Health and Social Care MA by Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,800.00 (621,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Health and Social Care MSc by Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,800.00 (621,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Health and Social Care Research Opportunities MPhil

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,800.00 (621,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences MPhil

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,800.00 (621,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences MSc by Research

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£15,800.00 (621,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Physiotherapy (pre-registration) MSc

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Psychological Research Methods MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£16,000.00 (629,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มากกว่า 2 ทศวรรษ กับการลงทุนมูลค่ากว่า 300 ล้านปอนด์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 อันดับแรกในสหราชอาณาจักร
  • อันดับ 22 ตามการจัดอันดับGuardian Good University Guide 2019
  • หลากหลายวัฒนธรรมจากนักศึกษากว่า 100 ประเทศ
  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลินคอล์น