เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ UNSW Global

australia

35

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$39,360.00 (฿ 949,733) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Computer Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$38,400.00 (฿ 926,569) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$38,400.00 (฿ 926,569) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$38,400.00 (฿ 926,569) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 16 มิถุนายน 2021, 13 ตุลาคม 2021

A$45,800.00 (฿ 1,105,127) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 พฤศจิกายน 2021

A$33,850.00 (฿ 816,780) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Plus Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021, 25 สิงหาคม 2021

A$39,500.00 (฿ 953,111) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Transition Foundation Studies Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 6 กันยายน 2021

A$15,960.00 (฿ 385,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ UNSW Global

UNSW Global เป็นสถาบันสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 อย่างUNSW Sydney รวมถึงหลักสูตรเพื่อการเรียนต่ออื่นๆอันหลากหลาย

  • มีทางเลือกหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับชั้นนำ
  • UNSW Global มีการเชื่อมต่อกับชุมชนของ UNSW
  • ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
  • มอบประสบการณ์การเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้