เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ UNSW Global ออสเตรเลีย

null

12

1

Diploma in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$39,360.00 (฿ 892,579) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Computer Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$43,200.00 (฿ 979,659) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$43,200.00 (฿ 979,659) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

A$38,400.00 (฿ 870,808) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2020, 29 มีนาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 13 ตุลาคม 2021

A$45,800.00 (฿ 1,038,620) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2020, 24 มีนาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021, 10 พฤศจิกายน 2021

A$33,850.00 (฿ 767,627) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Transition Foundation Studies Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 29 มีนาคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

A$22,800.00 (฿ 517,042) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Plus Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2021, 2 มิถุนายน 2021, 25 สิงหาคม 2021

A$39,500.00 (฿ 895,753) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UNSW Global เป็นสถาบันสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 อย่างUNSW Sydney รวมถึงหลักสูตรเพื่อการเรียนต่ออื่นๆอันหลากหลาย

  • มีทางเลือกหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับชั้นนำ
  • UNSW Global มีการเชื่อมต่อกับชุมชนของ UNSW
  • ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
  • มอบประสบการณ์การเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้