เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ หลักสูตรปริญญาตรี ออสเตรเลีย ที่ UNSW Global

australia

136

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma in Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

A$39,360.00 (฿ 952,335) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Computer Science

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

A$38,400.00 (฿ 929,107) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Engineering

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

A$38,400.00 (฿ 929,107) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

A$38,400.00 (฿ 929,107) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 13 ตุลาคม 2021

A$45,800.00 (฿ 1,108,154) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Foundation English Entry Course (FEEC)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022, มิถุนายน 2022, สิงหาคม 2022, พฤศจิกายน 2022, มกราคม 2023, มีนาคม 2023

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Standard Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 10 พฤศจิกายน 2021

A$33,850.00 (฿ 819,018) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Plus Foundation Studies Course

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

A$39,500.00 (฿ 955,722) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Transition Foundation Studies Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 29 พฤศจิกายน 2021, 14 กุมภาพันธ์ 2022, 21 มีนาคม 2022

A$15,960.00 (฿ 386,160) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

UNSW Foundation Studies program

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

A$33,850.00 (฿ 819,018) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้