มี 254 หลักสูตรดนตรีระดับจากUniversity of Liverpool

23540

176

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 181

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ancient History with Music BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History with Music Technology BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History with Popular Music BA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Music BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Music BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Music Technology BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Music Technology BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Popular Music BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Archaeology with Popular Music BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts: Music MRes

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

£15,350.00 (645,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business with Music BA (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business with Music Technology BA (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กันยายน 2019

£16,950.00 (713,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Liverpool ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นด้านวัฒนธรรม และมีความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

  • เป็นบ้านสำหรับนักศึกษาจำนวน8,000คนจากกว่า130ประเทศ
  • เป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่ม Russell Group
  • มีผู้ชนะรางวัลโนเบล9ท่านจากสถาบันแห่งนี้
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยได้รับการลงทุนไปกว่า600ล้านGBP