มี 2 หลักสูตรทันตสุขศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Manchester

uk

8140

35

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 57

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Dental Health Sciences MPhil

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dental Health Sciences PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้