มี 9 หลักสูตรการเงินระดับจากUniversity of Nottingham

uk

7141

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 152

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Banking and Finance MSc

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£24,975.00 (969,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc Hons Industrial Economics with Insurance with a Placement Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,420.00 (715,009 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and Financial Economics MSc

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£19,575.00 (759,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Finance and Investment MSc

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£24,975.00 (969,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Finance, Accounting and Management with a Placement Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,420.00 (715,009 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Financial Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£18,420.00 (715,009 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Global Citizenship, Identities and Human Rights MA

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

£17,910.00 (695,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Global Citizenship, Identities and Human Rights PGDip

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

£11,940.00 (463,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Industrial Economics with Insurance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,420.00 (715,009 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้