มี 45 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Nottingham

uk

4473

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 152

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Anaesthesia and Intensive Care DM

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, ธันวาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaesthesia and Intensive Care MPhil

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, ธันวาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaesthesia and Intensive Care MRes

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, ธันวาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaesthesia and Intensive Care MSc (by research)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, ธันวาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaesthesia and Intensive Care PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, ธันวาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Biomolecular Technology MSc

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£25,695.00 (฿ 1,040,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Sport and Exercise Medicine MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£23,175.00 (฿ 938,293) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Assisted Reproduction Technology MMedSci

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£33,615.00 (฿ 1,360,981) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry and Molecular Medicine BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£23,760.00 (฿ 961,978) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry and Molecular Medicine MSci (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics MSc

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£24,390.00 (฿ 987,485) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Photography and Imaging MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£26,955.00 (฿ 1,091,335) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ค้นพบโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนรู้และการวิจัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 100 อันดับแรกของโลก
  • คะแนนระดับ Gold ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework
  • บริการด้านอาชีพมีความโดดเด่นสำหรับนักศึกษา
  • International and Sports University of the Year 2019