มี 7 หลักสูตรงานโรงหมักเบียร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Nottingham

uk

7898

46

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 149

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Brewing Science and Practice MSc

เข้าชม146ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£24,030.00 (914,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Brewing Science MPhil

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Brewing Science MRes

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Brewing Science MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£24,030.00 (914,108 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Brewing Science PGDip

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

£15,210.00 (578,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Brewing Science PhD

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Brewing: Principles and Practice (E Learning) PGCert

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้